I år har vi ca 400 m3 vatten för bevattning. Vattnet innehåller något höga halter av järn.